Skupina AKORD na svadbe

Náš svadobný repertoár

Aj keď je AKORD z množstva vydaných CD známy ako ľudová hudba, máme bohatý repertoár aj v iných žánroch.
Od ľudoviek cez slovenské aj zahraničné evergreeny až po najnovšie hity.
Odohrali sme už stovky svadieb a za ten čas sme sa naučili výborne odhadnúť, čo kde funguje a čo nie.
Pri výbere skladieb sa preto vždy riadime aktuálnou situáciou na parkete, vekovým priemerom hostí a náladou.
Dôraz kladieme hlavne na skladby, ktoré ľudia dobre poznajú a môžu si s nami zaspievať.

Hrať a spievať však už dnes nestačí

AKORD – to je komplexná  show plná kvalitného zvuku s podporou svetelných efektov,
čo v kombinácii s pravidelným pitným režimom svadobných hostí generuje neustále stúpajúcu náladu
a počet prepotených košieľ na svadobnom parkete.
Dĺžku jednotlivých hudobných vstupov tiež prispôsobujeme aktuálnej situácii,
Priemerne je to cca 15-20 minút na ľudové kolo a 30-40 minút na moderné kolo.
Prestávky sú podfarbené jemnou hudbou s decentným osvetlením
a trvajú cca 10-15 minút, aby sa hostia stihli porozprávať, zajesť a vypiť na zdravie mladomanželov.

Svadobné tradície a Starejší

Aj keď má slovenská svadba veľa spoločných tradičných zvyklostí, isté regionálne odlišnosti tu sú.
Nie nadarmo sa vraví “Iný kraj – iný mrav.”
V niektorých regiiónoch je ešte stále zvykom prizvať si na svadbu Starejšieho.
Úlohou starejšieho je riadiť svadobné zvyky, dohliadať na priebeh svadby a počas prestávok zabávať svadobných hostí.
Zvládnuť úlohu Starejšieho na profesionálnej úrovni s ohľadom na regionálne zvyklosti nie je jednoduché.
Človek sa tomu musí odovzdať celý.
Preto sa my radšej riadime príslovím “Šuster, drž sa svojho kopyta!”
Sústredíme sa na podanie profesionálneho výkonu na pódiu
a služby Starejšieho prenecháme inému profesionálovi vo svojom odbore.

Pýtanie nevesty a kapela

Keď ženích pred sobášom prichádza pýtať nevestu do jej domu, tradične ho sprevádza kapela, ktorá vonku vyhráva okolostojacim divákom.
Niekde je to malá dychovka, cimbalovka, inde trúbka, harmonika a ozembuch.
Pokračuje to aj bezprostredne po sobáši.
Je to krásna tradícia, žiaľ, v našej aktuálnej zostave to nie je možné.
Pri práci používame nástroje a prístroje, ktoré sa bez elektriny nezaobídu a sú náročnejšie na transport, aj inštaláciu.
Preto s dostatočným predstihom prichádzame až na miesto konania svadobnej hostiny, kde si našu aparatúru rozložíme, pripravíme, pozapájame, otestujeme – a čakáme.
Naša svadobná show začína vždy až pri príchode mladomanželov a hostí na miesto konania svadobnej hostiny.

Príchod hostí do sály

pri príchode hostí do sály hráme tradičný svadobný pochod.
Po chvíli, keď sa hostia usadia, sa obvykle slova ujme krstný otec alebo Starejší, ktorý prednesie príhovor a prípitok.
Po prípitku sa zvyčajne hneď začne nosiť polievka a hlavné jedlo a keď sa všetci napapajú, môžeme ísť na to.

Sólo pre mladomanželov

po hlavnom jedle pozveme mladomanželov na slávnostný svadobný valčík.
Po ich prvom sóle sa k nim pridajú aj ostatní hostia a zábava sa môže naplno rozbehnúť.

Krájanie svadobnej torty

býva v réžii nevesty a ženícha.
My im pri tom, samozrejme,  poskytujeme potrebnú súčinnosť a ak nebolo dohodnuté inak,
celý proces je podfarbený tématickou hudbou na počúvanie.

Vyberanie do vienka

býva obvykle v réžii prvého družbu, či družičky, ideálne oboch.
My im pri tom radi pomôžeme.
Po dovyberaní nasleduje tradičné svadobné ľudové kolo, kde všetci svadobčania utvoria veľký kruh
a postupne sa striedajú v tanci s nevestou a ženíchom v strede kruhu.

Odobierka a čepčenie nevesty

Ak nie je dohodnuté inak, všetko prebieha podľa globálnych a najviac rozšírených tradícií.
Obvykle je to v réžii prvého družbu, či družičky, ideálne oboch.
My počas odobierky robíme, čo sa od nás očakáva a hráme tradičné svadobné skladby.
Často si nevesty pozývajú malý folklórny súbor, ktorý tomuto jedinečnému momentu dodá šarm a romantiku.
Býva to príjemným spestrením programu aj pre prítomných hostí.

Po polnoci voľná zábava až do bieleho rána

Každý kto zažil tradičnú svadbu, vie, že najlepšia zábava začína po polnoci,
keď kameraman s fotografom zbalia svoje inštrumenty.
Čo sa potom v sále stane, to v nej aj zostane.
A my sme tu na to, aby sme až do skorých ranných hodín udržiavali výbornú atmosféru a bujarú svadobnú náladu.

Dobrá rada na záver

Je dobré mať predstavu, ako by mala prebiehať vaša svadba.
Ale ak uvažujete, že si všetko naplánujete do podrobného scenára,  nerobte to!
Vyhnete sa sklamaniu, že sa nič podľa neho nevyvíja.
Jediné, čo ako-tak funguje podľa scenára, je obrad.
Potom už je to až do rána v spontánnej réžii všetkých zúčastnených, čiže hlavne hostí
a tí sa nesprávajú vždy tak, ako si mladomanželia predstavujú.
(obvykle je to presne naopak).

Ak máte ďalšie otázky, či pripomienky, budeme radi, ak nám napíšete

info@hudba-akord.sk