O skupine Akord

Skupina Akord

Členovia hudobnej skupiny AKORD

Andrea Kivarottová – spev
Milan Mišún – spev
Milan Kivarott – klávesy, texty, svetlá, vokály
Boris Dolinský – klávesy, vokály
Milan Kivarott ml. – produkcia, zvuk, spev